AKTUELL INFO MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Med anledning av spridning av det nya coronaviruset covid-19 önskar vi gå ut med information som rör församlingens verksamhet.

Vi vill i det läge som pågår i världen och i Sverige uppmana till att inte gripas av rädsla och oro, utan istället att agera ansvarsfullt utifrån de råd och uppmaningar som ges av Folkhälsomyndigheten.
Vi vill som församling visa särskild hänsyn till de i vår gemenskap som tillhör någon av de riskgrupper som riskerar allvarlig sjukdom. Detta vill vi göra genom att följa Folkhälsomyndighetens råd för hur man skyddar sig själv och andra mot smitta. Även om du själv inte befinner dig i riskzonen så är det viktigt att ha omsorg om varandra och den som är särskilt utsatt.

Vi ställer om våra gudstjänster!

Eftersom att gränsen för högsta antalet personer vid allmänna sammankomster nu har sänkts till 50 personer kommer vi inte längre att fira gudstjänst som vanligt. Istället kan du följa vår gudstjänst via webben på söndagar kl. 11.00. Söndagsskolan kommer att sända kl 10.00.

Vid våra övriga sammankomster vill vi, utöver Folkhälsomyndighetens allmänna råd, nämna följande punkter, som vi ber församlingen att följa:

 • Stanna hemma vid förkylningssymptom, även lindriga.
 • Att inte hälsa på varandra i hand eller med kramar.
 • Håll avstånd till varandra.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och varmt vatten. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

 

Folkhälsomyndigheten uppmanar personer som är 70 år och äldre att begränsa sina nära kontakter med andra de kommande veckorna. Det innebär bland annat att man så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.
Vi rekommenderar att man följer det rådet.

För dig som tillhör någon riskgrupp och önskar hjälp med att handla eller kanske bara vill prata med någon, kontakta vår Omsorgsgrupp (ansvarig Helene Magnusson, 0732-52 73 72).

 

Inställda samlingar i nuläget;
 • Hemma hos 26/4 skjuter vi på till framtiden, återkommer längre fram.
 • Föreläsning alkohol & droger 21/4 skjuter vi på till framtiden.
 • Unga vuxna-möte 25/4.
 • Majblomman 9/5.
 • Andakt på Åkerhus och Fiskebäcks äldreboende pausas framöver.

 

Kyrkans verksamheter:
 • Lekstugan är inställd, men ersätts tillfälligt med anordnade promenader. Följ @fiskebackskyrkan på Instagram för senaste info.
 • Scouterna pausar vecka 15 och 16, men resterande gånger kör de uteverksamheter uppdelat i de olika patrullerna.
 • Tonår planerar att hålla igång, men på lite annorlunda vis. Följ @tonarfiskebackskyrkan på Instagram.
 • Anchor fortsätter sin verksamhet som planerat.
 • Draget kommer köra övning som vanligt.
 • Konfirmation fortsätter som vanligt. Oklart kring konfirmationshögtiden, mer information följer.
 • Onsdagsbönen träffas som vanligt.
 • Gemenskapsträffen pausar.
 • Slöjden pausar.

 

I den situation som är får vi be om helande och hopp till vår värld, och om Guds skydd och omsorg till den som känner sig orolig och rädd. Ps 91:1-6

Styrelsen och pastorerna.
Bengt Axelsson, Pastor och Föreståndare
Joakim Lindgren, Ordförande

 

Senast ändrad 16 april 2020.