AKTUELL INFO MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Med anledning av spridning av det nya coronaviruset covid-19 önskar vi gå ut med information som rör församlingens verksamhet.

Vi vill i det läge som pågår i världen och i Sverige uppmana till att inte gripas av rädsla och oro, utan istället att agera ansvarsfullt utifrån de råd och uppmaningar som ges av Folkhälsomyndigheten.
Vi vill som församling visa särskild hänsyn till de i vår gemenskap som tillhör någon av de riskgrupper som riskerar allvarlig sjukdom. Detta vill vi göra genom att följa Folkhälsomyndighetens råd för hur man skyddar sig själv och andra mot smitta. Även om du själv inte befinner dig i riskzonen så är det viktigt att ha omsorg om varandra och den som är särskilt utsatt.

 

Vid våra sammankomster vill vi, utöver Folkhälsomyndighetens allmänna råd, nämna följande punkter, som vi ber församlingen att följa:

  • Stanna hemma vid förkylningssymptom, även lindriga.
  • Att inte hälsa på varandra i hand eller med kramar.
  • Håll avstånd till varandra.
  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och varmt vatten. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

 

För dig som tillhör någon riskgrupp och önskar hjälp med att handla eller kanske bara vill prata med någon, kontakta vår Omsorgsgrupp (ansvarig Helene Magnusson, 0732-52 73 72).

 

I den situation som är får vi be om helande och hopp till vår värld, och om Guds skydd och omsorg till den som känner sig orolig och rädd. Ps 91:1-6

Styrelsen och pastorerna.
Bengt Axelsson, Pastor och Föreståndare
Joakim Lindgren, Ordförande