VÄLKOMMEN TILL GUDSTJÄNST

Nu behöver du inte längre anmäla dig till gudstjänsterna!

Under pandemin som vi befinner oss i får vi ju inte samlas fler än 50, vilket inneburit att du tidigare har fått anmäla dig till våra gudstjänster. Nu vill vi istället prova något nytt! Nu behöver du inte längre anmäla dig, utan du kommer till kyrkan som vanligt. När vi fyllt kyrksalen med 50 personer, får resterande besökare gå vidare till källarentrén och via den ingången gå upp till läktaren, där det finns ytterligare ca 20 platser. När vi fyllt dessa platser finns sedan möjlighet att se gudstjänsten digitalt på storskärm i Ankarsalen.

Varmt välkommen!

4 viktiga kom-ihåg just nu

Vid våra sammankomster vill vi, utöver Folkhälsomyndighetens allmänna råd, nämna följande punkter, som vi ber församlingen att följa:

  • Stanna hemma vid förkylningssymptom, även lindriga.
  • Att inte hälsa på varandra i hand eller med kramar.
  • Håll avstånd till varandra.
  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och varmt vatten. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.