BIBELSAMTAL VIA ZOOM

Vi vill tillsammans komma inför Guds ord och hjälpas åt att förstå med både hjärna och hjärta. Tanken med den här kursen är att göra det enkelt, vi vill komma till bibelordet, prata om det och låta det forma oss.

Vi träffas på Zoom under åtta torsdagar, 11 mars till 6 maj (ej skärtorsdagen), kl. 19-20.
Vi kommer läsa Efesierbrevet och ta hjälp av Bibelguiden, en bokserie som hjälper oss in i läsningen med lite bakgrundsfakta, kommentarer och frågor om vad texten har att säga oss idag. Samtalet leds av Markus Löveborn och Bengt Axelsson. Läs mer om Bibelguiden här >>

Inför varje träff ska man ha läst det aktuella bibelstycket och motsvarande stycke i bibelguiden. Cirka 1 kapitel i Efesierbrevet och tre uppslag i bibelguiden. I varje bibelstycke kan du markera ett utropstecken för något du fastnade vid och ett frågetecken för något du tyckte var svårt att förstå eller har frågor kring. Dessa tar vi med oss in i samtalet.
Om vi blir många, vilket vi hoppas, delar vi upp oss i grupper om max 7 personer i ”break out rooms”.

ANMÄLAN
Kursen kostar 100kr och då ingår ett eget exemplar av Bibelguiden på Efesierbrevet.
Skicka ett mail till markus@fiskebackskyrkan.se och swisha 123 122 56 14. Märk betalningen med "Bibelsamtal + ditt namn". Sista anmälningsdag är 2 mars. Boken finns att hämta på kyrkans expedition från 5 mars.