BÖN, BIBELLÄSNING & FASTA

Från 22 februari - 10 april kommer vi att be och läsa Bibeln tillsammans, genom en bibelläsningsplan med föreslagna bönämnen. Läsplanen sträcker sig ända fram till Påskdagen och tar dig genom fastans texter och påskbudskapet, tillsammans med föreslagna bönämnen för varje dag som vi hjälps åt att be för. Om du hellre önskar den i utskriven form finns den att hämta i expeditionen. Nu börjar 48 dagar i mästarens spår.

TILL BIBELLÄSNINGSPLANEN >>

 


Fastan - en förberedelse

Onsdagen den 22 februari startar fastan inför påsk.

Tiden för fastan, 40 dagar innan påsk, är just en tid att förbereda sig. Påsken är den största högtiden för en kristen, väl värd att firas! Jesus går igenom lidande och ger sitt liv för att vi ska få leva. Ödmjukt följer han Faderns vilja i full tillit för att ta våra smärtor, bära vårt straff och ge oss frid, helande och evigt liv. Alla högtider behöver förberedas, så också påsken, men lite annorlunda. Vi gör det med en gemensam bibelläsnings- och böneplan för att vi ska dras nära Honom. Och vi gör det genom att uppmuntra varandra till att fasta.

Den kristna fastan är inte främst en hälsofasta för att gå ned i vikt eller må lite bättre fysiskt utan en fasta då vi medvetet och med disciplin ställer våra behov och rutiner lite vid sidan om för att söka Guds rike. Vi söker oss bestämt intill Jesu Kristi Gud och Far, som har välsignat oss och vill rädda oss och som i sin kärlek söker och älskar oss oerhört mycket mer än vi söker och älskar honom. Där i Faderns kärlek, i den nåd som Han skänkt oss i den Älskade (Jesus) hämtar vi kraften och viljan till fastan.

Några råd och några förslag inför fastan

”Fasta” betyder ”att avstå från mat” men man kan också på detta sätt avstå från något annat som är en uppoffring och som skapar tid och plats i livet för Gud. Man kan till exempel fasta från att använda sociala medier på morgonen/lunchen/kvällen för att ge tid till bibelläsning och bön, eller inte lyssna på musik på promenaden/i bussen/i bilen utan istället samtala med Gud. Eller avstå från ett mål mat om dagen eller en kaffe paus om dagen. Var inte ambitiös, det gör dig bara självfokuserad. Det är bättre att fasta från något litet som håller i 40-dagar och som håller ditt hjärta ödmjukt.

Försök fasta från något som gör att du varje dag kommer ihåg att ”Jesus gav sitt liv för ge oss liv” och som ger dig mer tid för närhet till Honom i bön, bibelläsning och stillhet. Bönen är ju poängen med fastan. Gud är nära dig och känner dig vid namn, Jesus knackar på din dörr, fastan ger oss platsen och tiden att höra den knackningen och öppna dörren till sitt liv och säga, kom in Jesus!

Låt detta få bli 40 dagar med dagligt umgänge med Jesus, så att vi hör hans röst och så att hans händer får omsluta oss och forma våra liv efter Faderns hjärta till befrielse, glädje och hopp. Gud välsigne dig!

Därför uppmanar jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja: det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Rom 12:1-2