BÖN & BIBELLÄSNING

BIBELLÄSNINGSPLAN >>

Från 1 mars - 5 april kommer vi att be och läsa Bibeln tillsammans, genom en bibelläsningsplan med föreslagna bönämnen. Läsplanen sträcker sig ända fram till Annandag påsk och tar dig genom fastans texter och påskbudskapet, tillsammans med föreslagna bönämnen för varje dag som vi hjälps åt att be för. Om du hellre önskar den i utskriven form finns den att hämta i expeditionen.