HÄNG MED I BÖNESTAFETTEN

Kom, var med på Bönestafett från 9 nov till 18 dec

Vi vill söka Herren tillsammans! Vi kan alla vara med och be. Genom historien har kristna vänt sig till Gud i bön i svåra tider, det kan vi också göra.

Från den 9 november och 40 dagar framåt vill vi ordna en bönestafett i församlingen, då vi var och en ansvara för bön under en dag.

Jesus fastade och bad i 40 dagar i öknen. Det var starten för hans tjänst. Vi tror att detta är en viktig tid. Människor söker mening och trygghet i en värld som skakar. Bön gör skillnad. Vill du vara med i det?

Följ gärna Daniels modell:

Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt, gick han in i sitt hus. På övervåningen hade han fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen och bad och tackade sin Gud, precis som han tidigare brukat göra.    (Daniel 6:10).

Daniel levde i en tid av förändring och ökat yttre tryck i sin omvärld. Han öppnade sitt fönster mot Gud, mitt i sin vardag. Han ville ge Gud inflytande och makt. Han markerade med att böja sina knän tre gånger om dagen i bön och tack till Gud.

Praktiskt tänker vi oss det så här:

  • Boka in den eller de bönedag/ar som passar dig i kalendern här intill. Ange din email och tryck på ”Skicka”.
  • Planera in tre bönestunder under dagen. Ge varje tillfälle minst 5 minuter. Du får gärna lägga mer tid, men det viktigaste är att vi kan ta hand om varsin dag i stafetten, oavsett om vi är hemma eller jobbar.
  • Låt varje bönetillfälle få innehålla en stund av tacksägelse och en stund av konkret bön. Förutom egna personliga böneämnen, be gärna bönen som Jesus lärt oss ”Vår Fader”.
    Be om att vi får vara vakna och vara med i det Han gör just nu omkring oss.
    Be för vår stad, vårt land och vår värld.

 

”Be, och ni ska få. Sök, och ni skall finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er.”

Jesus (Matt7:7)

 

Bön

Kom Helige Ande, öppna våra ögon för vad det innebär att följa Jesus Kristus.

Väck vår vilja att förenas med Honom och hans intressen i världen.

Ge oss kraft att bryta med de makter som hindrar oss och led allt så att

Fadren blir ärad och lovprisad genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.

Kalendern laddas…