EKUMENISK PINGSTGUDSTJÄNST

Pingsten - Guds gåva till en orolig värld

På söndag den 23 maj kl 11:00 firar vi en ekumenisk gudstjänst som sänds från Opalkyrkan. Medverkar gör präster, pastorer och sångare från kyrkorna i västra Göteborg. Predikan får vi av Anna Ahlström, Fiskebäckskyrkan.

Se gudstjänsten via Hjärta Göteborgs youtubekanal >>

Gudstjänsten kommer att finnas kvar även efter sändningstid för dig som vill se den i efterhand.

Kom och låt oss fira Pingst med hela den stora kyrkofamiljen!

Arrangörer: Kyrkorna i västra Göteborg och Hjärta Göteborg