ANCHOR

Anchor är för dig som är mellan 11-13 år gammal. Vi träffas ungefär varannan söndag under gudstjänsttid för att samtala och diskutera om Gud, Jesus och Bibeln, vi ber tillsammans och avslutar alltid med fika. Vi är med ca 10 minuter av gudstjänsten för att sedan gå ut i gruppen.

Höstens tillfällen 2024
8 september
22 september
13 oktober
10 november
24 november
8 december

Haka gärna på!

Undrar du något så hör av dig till Josef Magnusson, 0709-49 17 29.