TCHAD

Fiskebäckskyrkan är med och stöttar Maria Gustafsson ekonomiskt. Hon bor och arbetar i Tchad med lingvistik och alfabetisering. Det finns fortfarande många språk i världen som inte har något skriftspråk. Maria arbetar därför med språkanalys/språkutveckling tillsammans med en folkgrupp för att de ska kunna läsa och skriva på sitt eget språk, kunna skriva ner sina berättelser och så småningom översätta böcker såsom Bibeln på sitt språk. Språkgruppen Maria jobbar med heter Mulgi.