Svenska Alliansmissionen

Fiskebäckskyrkan tillhör Svenska Alliansmissionen – ett frikyrkosamfund som grundades ur en folkväckelse i Jönköping i mitten av 1800-talet då Sverige befann sig då i en djup social- och moralisk kris. Arvet från den väckelsen lever vidare idag, bland annat genom evangelisation och församlingsplantering i Sverige.

SAM drivs av ett stort engagemang för internationellt missionsarbete, både socialt och evangelikalt och har församlingar i hela världen och arbetar med bistånd i ett 20-tal länder.

Se mer på www.alliansmissionen.se

Kyrkoavgiften