UV-SCOUT

Välkommen till UV-scout!

Vi träffas tisdagar mellan kl. 18.00-19.00, med start 7 september HT 2021. Under hösten träffas vi utomhus i patrullerna (ingen storsamling).


UV står för Unga Viljor och är Fiskebäckskyrkans scoutarbete. Alla som går i 3:an och äldre är välkomna till UV och när man börjar 7:an får man gå med i "Elitpatrullen" som hittar på lite extra fräcka grejer!

Men vad gör en UV-scout då?
Vi i UV-scout har gröna skjortor på oss, vi lär oss att elda, hantera kniv , hantera yxa, använda rep, knyta knopar, vi pysslar  och leker. Vi hittar på skojiga saker i den egna patrullen, vi går på spårning, vi pratar om miljön, hur man är en god kamrat, vem Gud är och hur vi kan lära känna honom. Vi åker på hajk, läger och har jätteskoj ihop!

Här finns lite mer info: Fiskebäcks UV-scout

Har du aldrig varit hos oss och vill prova på UV-scout så är du välkommen att prova en tisdagskväll kl. 18.00!
Du kan också ta kontakt med vår kårchef Lars Sjöblom.