UKRAINA

Fiskebäcks Frikyrkoförsamling har en vänförsamling, baptistförsamlingen ”The House of Gospel” i Rivne, nordvästra Ukraina. De har ett stort socialt arbete bland annat tre behandlingshem för missbrukare, olika verksamheter för personer med funktionsnedsättningar och en lägergård där läger hålls varje sommar för barn från fattiga familjer, föräldralösa barn och barn från församlingen.

 

        

 

Fiskebäcks Frikyrkoförsamling är med och stöttar främst genom hjälpsändningar och ekonomiskt stöd till barnläger. Till denna lägergård åker Fiskebäcks Frikyrkoförsamling en eller två gånger om året. Då hjälper vi till med praktiskt arbete på lägergården, så som renovering av byggnader, trädgårdsarbete och iordningsställande av gården inför eller efter sommarens läger.

På lägergården hålls flera barnläger under hela sommaren. Ett läger varar i två veckor och de blandar föräldralösa barn med barn som kommer från familjer. Detta gör att de får vänner över samhällsklasserna och några föräldralösa barn har på så sätt blivit adopterade in i familjer.

 

         

 

Är du intresserad av att följa med på någon av församlingens resor är du varmt välkommen att följa med. För mer information om resor till Ukraina eller om arbetet i stort hör av dig till Sune Aronsson, 0705-60 46 89.