PRAKTISK KONFIRMATION 2019/2020

Det år man fyller fjorton inbjuder Fiskebäckskyrkan till konfirmation. Konfirmationen handlar om kristen tro. Och kristen tro handlar om livet och allt livet rymmer: dig och kompisarna, kärleken och tron, Jesus, orättvisor och Gud.

Vi undervisar från Bibeln och möts till stor del i samtalsform där det är högt till tak och alla åsikter får uttryckas. Ingen förväntas ha en färdig tro och man behöver inte vara döpt eller kristen för att gå konfirmation i Fiskebäckskyrkan, men alla förväntas engagera sig i de träffar vi har under året, bl a den obligatoriska konfahajken och praktikresan. Se datum längre ner.

Materialet vi går igenom heter ”Vägens folk – en resa genom kristen tro”. Vi vill att året ska vara en spännande resa där vi som grupp får prata om vad vi tror på och hur det kan påverka våra liv.

Vi träffas varje torsdag 17.00 med start 10 september.

(med något undantag under terminen)
Kvällarna innehåller undervisning, fika och samtal och en andakt.

GUDSTJÄNSTER

Som konfirmand förväntas man gå på gudstjänster i vår kyrka. Bor man på annan plats under helgerna och hellre går där kan vi komma överens om det.

Totalt ska man gå på minst 12 gudstjänster under året; bland annat 1:a advent, jul, påsk, gudstjänst med dop, gudstjänst med nattvard, ungdomsgudstjänst eller Söndakväll och sen Konfirmationshögtiden såklart! Vi ledare kommer att tipsa vilka vi kan gå på tillsammans i gruppen.

PRAKTIK

Vissa gånger kommer vi att göra något praktiskt för de som behöver vår hjälp. Det kan innebära att vi hjälper någon äldre med något som de inte klarar av själva eller att packa kläder med Fiskebäckskyrkans egen klädinsamling - Ankarhjälpen. Vi kommer också att samarbeta med Göteborgs Räddningsmission och Reningsborg. De gångerna vi har praktik kan vi komma att träffas vid andra tider.

HAJK & PRAKTIKRESA

På hösten har vi en obligatorisk hajk med övernattning. Då får vi lära känna varandra lite mer.

På påsklovet så brukar vi göra en utlandsresa till något av våra missionsprojekt i Ukraina eller Rumänien som församlingen är engagerad i.

VÄGENS FOLK - KURSMATERIALET

Kristna kallades tidigt för "vägens folk". Materialet konfirmanderna går igenom heter: Vägens folk – en resa genom kristen tro. På ett sätt kan vi alla kalla oss vägens folk om vi ser livet som en resa. Ibland går det fort, ibland är det underbart och ibland blir det tvärstopp. Boken tar upp bl.a. ungdomars identitetsfrågor, hur vi är mot varandra och vad kyrkans uppdrag är. I varje kapitel presenteras en viktig biblisk person som berör ämnet.

KOSTNADER

Deltagaravgiften är 400kr/termin. I det ingår bok, fika, undervisning samt höstterminens hajk.
Ytterligare kostnader är vår obligatoriska praktikresa på påsklovet. Kostnaden för den är högst 3800kr – ”all inclusive”. Mer information om detta följer under året. En del av resekostnaden subventioneras av Fiskebäckskyrkans Ungdomsstipendiefond. Om er ekonomiska situation förhindrar resan vill vi att ni kontaktar ansvarig pastor, Markus Löveborn, så tittar vi på en lösning. Vi vill att alla ska kunna åka med!

Vid frågor kontakta Markus Löveborn, ungdomspastor i Fiskebäckskyrkan.