BAS-GRUPPER

Vi erbjuder varje medlem att vara aktiv i en mindre grupp som träffas vid sidan av gudstjänsterna.
En bönegrupp, där varje medlem blir sedd och älskad. Vi tror att vi behöver nära relationer och det är svårt att få det i den stora samlingen i kyrkan.

BAS-grupp är ett sätt att komma närmare varandra och närmare Jesus. Varje grupp bestämmer sin egen målsättning och hur ofta de vill träffas. Det finns grupper som vill lära känna sina nådegåvor. Andra prioriterar undervisning, medan någon hjälper varandra praktisk.

Om du söker en grupp där du kan få vara dig själv och brottas med livet tillsammans med några andra hör av dig till oss!

Välkommen att höra av dig till någon av våra pastorer.