LYSSNA OCH LÄS

SENASTE PREDIKAN


Jesu hjärta

2021-09-12

Trons folk

2021-09-05

Frihet i Jesus

2021-08-22

SMAKA OCH SE

Jag satt där vid brevlådan utanför kyrkan. Väntade nyfiket på min okända lunchdate som mejlat mig och undrat om vi kunde prata om Gud och kärlek. Jag visste inte ens från vilket håll jag skulle vänta personen. Så dök någon upp. Vi sa hej och började vår lunchpromenad i solen. Samtalet övergick snabbt från det allmänna till tron. ”Var tror du?” Jag blev tyst. Hörde jag rätt? ”Hur menar du?” frågade jag. ”Var tror du, VAR i kroppen tror du? Peka!” Jag funderade en stund. Hade aldrig svarat på den frågan tidigare. Trevande försökte jag beskriva ”var det tror i mig”. Försökte peka också, men det blev inte på en punkt utan mer svepande, också utanför min kropp.

Det finns kunskap som man inte kan läsa sig till utan måste erfara, som t ex vad en banan smakar om man aldrig har testat. Jag tänker att det är det som menas med att lära känna Gud. Vi kan lära känna Gud genom att läsa om Honom i bibeln. Vi kan läsa om Jesus, om vad Han sa och gjorde. Det kan vara en ingående kunskap men ändå ganska platt. Det är först när jag relaterar till Gud som ett Du, som en levande person, om än osynlig, utanför mitt jag, som något annorlunda börjar. Något personligt. En tro! Tro är relation, brukar vi säga. Ju mer jag ägnar mig åt den, ju mer utrymme jag ger relationen, desto mer växer den.

Jag lär känna Jesus. En del beskriver denna erfarenhet lika omtumlande som en ny födelse. För en del är det mer som en stilla framväxt ur ett torrt litet frö i jorden till något som plötsligt växer av liv.

Jesus beskrivs som den som söker upp oss, den som längtar efter oss och möter upp oss där vi är. Han beskrivs som den som älskar varje människa. Oavsett vår omedvetenhet eller medvetenhet om behov av räddning har Han räddat oss.

Han är också den som sen inbjuder oss varmt personligt och säger ”Kom. Följ mig.”

Vill du lära känna Honom…mer?

Låt oss lära känna Herren,
låt oss sträva efter att
lära känna honom.
Han ska träda fram
lika visst som gryningen
och komma till oss som ett regn,
som ett vårregn
som vattnar jorden.”

Hosea 6:3

/Anna Ahlström