LYSSNA OCH LÄS

SENASTE PREDIKAN

HUR FÅR MAN FRID?

Visst längtar vi efter frid och ro? Vi söker hela tiden det som kan ge oss frid och ro, om så bara för en stund. Vi lever med ett högt tempo, ständiga krav och förväntningar. Medan vi scrollar igenom andras liv växer en känsla att vi inte lever vårt. Vi hoppas sol och ledighet. Då kommer friden! Men tänk om det bara blir tomt och rastlöst när vi legat en stund i hängmattan?

 

Frid är något av vår ”fabriksinställning” från Skaparen. En fisk är inte nöjd med ett liv på land för den är skapad för ett liv i vatten. En örn skulle inte vara tillfredsställd om den inte fick flyga. På samma sätt söker människan sitt rätta element. Kyrkofadern Agustinus sa

”Du, o Gud har skapat oss till dig, och vårt hjärta är oroligt till dess det finner vila i dig”.

 

Vad är frid? En skön rofylld känsla? Enligt Bibeln har frid sina rötter i Gud, i vår relation till honom. Frid är i grunden mer ett tillstånd än en känsla, och behöver inte rubbas av yttre omständigheter.  Det var för att återupprätta denna vår ”fabriksinställning” som Jesus kom till världen. Då sjöng änglarna: ”Ära åt Gud  i höjden, och frid på jorden bland människor som Han älskar.”( Luk 2:14)

Frid är Guds vision för hela världen och allt skapat. Jesus är den som kan ge oss frid. Han vill ge oss sin frid, frid från Gud. Han vill också hjälpa oss att leva i frid med varandra. När Han fullgjort sitt uppdrag sa han till sina lärjungar ”Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.” (Joh 14:27)

 

Hur får man då frid? Paulus svar är ”Jag ber er på Kristi vägnar; låt försona er med Gud.” (2 Kor 5:20) och ännu tydligare formulerar han det i Rom 5:1 ”När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.”

När vi har tillit till Gud uppstår frid som ett tillstånd, vi får frid från Gud som en gåva. Guds frid fyller vårt sinne.

 

Hur bevarar man då friden?

Gör dig medveten om Guds närvaro. ”Bli stilla och besinna att jag är Gud” råder psalmisten i Ps 46:11

Påminn dig om att du aldrig är ensam. Gud är konstant närvarande.

Lita på Gud. ”Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig.” säger Jesus i Joh 14:1.

Tro och tillit utmanar vår vilja och vårt begär att själv ha kontroll. Våga släppa taget.

Prata med Gud om det som stör din frid. ” Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.” Fil 4:6-7

 

Jag tror vi kan öva oss i att behålla friden, även i stökiga omständigheter, genom att praktisera de här tre sakerna.

Egentligen något väldigt enkelt (men inte alltid lätt):

Lyft din blick, vänd ditt ansikte till Gud, som solrosen vänder sig mot solen! Han älskar dig.

”Herren vände sitt ansikte till dig och ge dig sin frid”. 4 Mos 6:26

 

 

Hälsningar,

Anna Ahlström

Pastor