LYSSNA OCH LÄS

SENASTE PREDIKAN


STORMEN SKA PASSERA

Hej kära läsare! Vill dela lite tankar och saker jag bär på.
I måndags gick jag på körövning, en kör som jag är deltagare och inte ledare i. Jag gick dit med rätt lågt humör, men också med inställningen att jag får bara hålla det inom mig så gott det går, utan förväntan eller öppenhet för att det kan vända ikväll.

Övningen börjar, jag var rätt oförberedd. Vi börjar på en ny sång som jag inte hunnit lyssna på, med rätt hög pitch så jag måste verkligen ta i för att få ut tonerna. Texten av Evelina Gard lyder såhär:

”Vindarna och regnet sliter mina segel.
Håller inne gråten, sitter kvar i båten.
Vågor som vill dränka mig, håller stadigt fast vid Dig. 

Stormen ska passera, jag ska överleva.
Du har lovat Du ska ta mig igenom,
lovat att Du inte ger mig mer än vad jag orkar,
mer än vad jag klarar, och bär mig när min kraft har runnit ut.

Stormen ska passera.”

Och nästan ofrivilligt märker jag hur det händer något. Utan att jag aktivt söker det, så leder Gud mina tankar, och stormen inom mig ses i ett nytt ljus. Den är fortfarande där, men vetskapen om vem som har makten – och också vem som beskyddar och ser efter mig ger mig trygghet.

Gud jobbar, i det medvetna och omedvetna. Även när jag inte ber om det, så hjälper han mig. Vill uppmuntra er att inte göra som jag – utan ha förväntan på att Gud verkar! I stort och i smått längtar Han efter att dela livet med oss. Vi har en intresserad Gud, som också förstår vårt allra innersta.

Psaltaren 37:4-5
”Ha din glädje i Herren, han ger dig allt vad ditt hjärta begär.
Lägg ditt liv i Herrens hand. Lita på honom, han kommer att handla.”

/Viktor Alnervik, musikledare