OM OSS

Fiskebäckskyrkan är en kyrka där tron på Jesus Kristus är central och sammanfattas bäst i orden: ”Så älskade Gud världen att Han gav den sin ende son, för att de som tror på Honom inte skall gå under utan ha evigt liv.” Joh 3:16. Jesus lär vi känna främst genom Bibeln, Guds ord, som är vår grund och samtal med Gud i bön.

Församlingen är olika individer i olika åldrar, med olika liv och erfarenheter men har det gemensamt att vi upptäckt livet med Jesus och vill följa honom.

Tillsammans söker vi Andens vägledning och Guds vilja, därför är det naturligt att församlingsmötet är högsta beslutande organ. Där har alla medlemmar en röst var. Församlingens årsmöte utser styrelsen som tillsammans med församlingsföreståndaren leder församlingen.

I församlingen finns ett stort engagemang för mission, hjälparbete, barn och ungdomar. Verksamheterna och resurserna bygger på ideella insatser och frivilligt givande.

Vår kyrka är en del av  Svenska Alliansmissionen och dess
Ungdomsförening – SAU.

Ungtro arbetar för att samla resurser som kan vara till hjälp för unga människor i att fördjupa tron i en digital tid.

Akademi för Ledarskap och Teologi är en fyraårig teologisk ledarutbildning som vill träna människor för tjänst i Guds rike.