OM OSS

Församlingen

Fiskebäckskyrkan är en del av Svenska Alliansmissionen och är belägen i Fiskebäck, västra Göteborg. Vi är en aktiv och växande församling på över 500 medlemmar med varm gemenskap och stort engagemang bland barn och ungdomar, mission, hjälparbete. Verksamheterna och resurserna bygger på ideella insatser och frivilligt givande.

Vår tro på Jesus Kristus är central för oss och sammanfattas bäst i orden: ”Så älskade Gud världen att Han gav den sin ende son, för att de som tror på Honom inte skall gå under utan ha evigt liv.” Joh 3:16. Jesus lär vi känna främst genom Bibeln, Guds ord, som är vår grund och samtal med Gud i bön.

Församlingen består av olika individer i olika åldrar, med olika liv och erfarenheter, men den gemensamma nämnaren är att alla var och en har upptäckt livet med Jesus och vill följa honom. Tillsammans söker vi Andens vägledning och Guds vilja, därför är det naturligt att församlingsmötet är högsta beslutande organ. Där har alla medlemmar en röst var. Församlingens årsmöte utser styrelsen som tillsammans med församlingsföreståndaren leder församlingen.

Vår vision

Vår vision är att med ledning av Guds Ord verka för att hålla samman och bygga upp de troende och för att ge vidare evangelium i vårt land och i andra länder.

Vi vill leva nära Jesus och nära människor med en bön och målsättning att ”Varje människa jag möter ska känna och förstå att hon är älskad av Gud.” Detta är grundat på Jesu egna ord i Joh 16:27 ”Fadern själv älskar er”. Denna hissnande kärleksförklaring förverkligade Jesus Kristus genom sitt liv här på jorden. Detta vill vi leva i och leva ut.

Tre viktiga ord till vägledning i alla våra relationer är:

ÄKTA - att vara samma rakt igenom, överallt. En äkta person är någon man kan lita på.

NÄRA - vi vill vara en välkomnande gemenskap där vi ser varandra och blir sedda.

HELIG - vi lever våra liv inför Gud, den Helige, i vördnad och respekt för Guds ord, varje människas liv och hela skapelsen. Vi har fått förlåtelse, därför förlåter också vi.

Vår kyrka är en del av  Svenska Alliansmissionen och dess
Ungdomsförening – SAU.

Ungtro arbetar för att samla resurser som kan vara till hjälp för unga människor i att fördjupa tron i en digital tid.

Akademi för Ledarskap och Teologi är en fyraårig teologisk ledarutbildning som vill träna människor för tjänst i Guds rike.