OMSORGSGRUPPEN

I Fiskebäckskyrkan finns en omsorgsgrupp som består av en grupp som har till uppgift att besöka gamla och sjuka i församlingen. Besöken görs ca. 2 ggr/år. Vi uppvaktar med en blomma vid jämna år från och med 80 års ålder.

Två gånger om året anordnar vi en fest för de äldre i församlingen. Vid advent inbjuder vi till - Julblomman, då får alla med sig en julblomma. På våren, i maj har vi en vårfest – Majblomman. Vi brukar även bjuda in någon av äldre omtyckt gäst som underhåller. Till dessa fester inbjuds också andra vänner till församlingen.

Kontaktperson: Helene Magnusson tel 0732-52 73 72