KURSER

ALPHAKURS

Vad är Alpha?

Alphakursen är till för alla som vill fundera och reflektera kring livet och dess mening. Det är en plats där människor kan komma och koppla av, äta, lyssna och dela sina tankar.

Hur ser en Alpha-kväll ut?

Alphakvällen består av tre delar. Varje träff inleds med en enkel måltid. Därefter hålls ett föredrag via film, utifrån livets frågor och kristendomens svar. Slutligen är det dags för samtal i smågrupper där varje deltagare kan ställa frågor och bidra med sina funderingar och insikter.

Alphan pågår tio torsdagkvällar (samt en hel lördag), där man varje gång tittar på en ny aspekt av den kristna tron. Exempel på ämnen som tas upp: Vem är Jesus? Hur ska jag kunna tro? Vad ska jag med kyrkan till?

För vem är Alpha?

Alphakursen är till för alla, och speciellt anpassad för dig som inte är van kyrkobesökare.

När och var? 

Just nu har vi ingen Alpha-kurs inplanerad.

Mer information och anmälan

Frågor och anmälan kan göras till bengt@fiskebackskyrkan.se.

____________________________________________________________________________________________________________

ÄKTENSKAPSKURS

En friskvårdskurs för par som vill få redskap att utveckla sin relation

Vi startar kvällarna med en god måltid, sedan lyssnar vi till en introduktion för kvällen och därefter blir det frågor och samtal som sker parvis.

Inga uppgifter eller samtal sker i grupp, utan varje par jobbar självständigt.

Bäst behållning får ni om ni kan vara med vid alla tillfällen men kanske kan ni inte vara med alla sju kvällar, anmäl er ändå!

Träffar
Just nu har vi ingen äktenskapskurs inplanerad.

Vad kostar det?
1 000 kronor / par, inklusive mat och fika.

Anmälan & frågor
bengt@fiskebackskyrkan.se

Våra kurser och evenemang görs i samarbete med Studieförbundet Bilda.