Tchad
Sida

Fiskebäckskyrkan är med och stöttar Maria Gustafsson ekonomiskt. Hon bor och arbetar i Tchad med lingvistik och alfabetisering. Det finns fortfarande många språk i världen som inte har något skriftspråk. Maria arbetar därför med språkanalys/språkutveckling tillsammans med en folkgrupp för … Read More