Bönevandring
Evenemang

Samling och bön vid trappan utanför Frölunda Torg, nedanför Kulturhuset. Sedan går vi i fackeltåg upp till Tynnereds kyrka.

Årshögtid
Evenemang

Nattvard (grupp 2). Anchor träffas, Söndagsskolan startar!