BÖNEGRUPPER

Från 15 år och uppåt har vi bönegrupper. Vi fikar, pratar, delar livet och ber för varandra. Önskar du vara med i en grupp eller vill du veta mer, hör av dig till oss. Se kontaktuppgifter här!