Kyrkfika på Zoom
Sida

Direkt efter våra gudstjänster, förutom de söndagar vi har nattvard efter gudstjänsten, bjuder vi in till kyrkfika på Zoom. Vi vill öppna upp för ett forum där det finns möjlighet att samtala om predikan, vad som händer i veckan eller … Read More

Bibelsamtal via zoom
Sida

Vi vill tillsammans komma inför Guds ord och hjälpas åt att förstå med både hjärna och hjärta. Tanken med den här kursen är att göra det enkelt, vi vill komma till bibelordet, prata om det och låta det forma oss. … Read More