Gudstjänst
Evenemang

Bengt Axelsson, nattvard (2). Söndagsskola. Mingelfika.

Gudstjänst
Evenemang

Andreas från Open Doors. Söndagsskola. Mingelfika.

Missionsgudstjänst
Evenemang

Besök från Ukraina. Insamling till vårt missionsarbete. Anchor och Söndagsskolan träffas. Fika efteråt.

Gudstjänst för stora & små
Evenemang

Avslutning för Fiskebäckskyrkans barn- & ungdomsverksamhet. Söndagsskolan, Draget och Joy Worship medverkar. Servering.

Gudstjänst
Evenemang

Jonas Dagson predikar, musik med Gospel Choir #1. Nattvard (3). Anchor och Söndagsskolan träffas. Mingelfika.