Lekrummet

för våra små gudstjänstbesökare

Lekrum finns att tillgå för de yngsta barnen under gudstjänsten. Förutom en rutschkana, cafélucka, massor av roliga leksaker och böcker finns även en TV som visar pågående gudstjänst, för den som vill hänga med där också.