LYSSNA OCH LÄS

SENASTE PREDIKAN


GUD SÖKER DIG.

Är du medveten om att Gud söker dig och älskar dig, oändligt mycket mer än vad du söker och älskar Gud? Förlita dig på det! Det är grunden. Tänk också på att han söker varje människa. Låt Herren få din uppmärksamhet, ge honom dina stunder. Öva dig på det! Låt honom tala med dig om ditt liv och hans planer genom att du bara säger: ”Här är jag, sänd mig!” (Jes 6:8).

Stockholm är världens mest ensamma stad, i Göteborg kommer flera varje månad till Angeredsbron för att hoppa. Mest unga. På Malmö stads hemsida skriver man om existentiell ensamhet: ”vi känner att våra innersta tankar och känslor inte går att dela, att ingen verkar lyssna eller förstå.” Också bland äldre. Så är det världen över. Precis som på Jesus tid är människorna ”illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde.” (Matt 9:36). I hela vår värld finns det människor som brottas med svårigheter och känner att framtiden är mörk och tung.

Vi vet att Guds hjärta slår för dessa människor, att han vill blåsa på oss med sin Ande och sända oss till att berätta om Jesus världens hopp. Han som kom för att rädda oss från hopplösheten, han som sträcker sig ut till varje människa, han som vänder sorg till glädje, förtvivlan till hopp. Jesus som på ett kors gav sitt liv för att rädda dig, mig och våra jobbarkompisar.

Jag tror att bakom allt ”brus” vi utsätts för, viskar Gud sin kallelse till många att vara med i arbetet att nå nya människor med de goda nyheterna. I alla sammanhang, bland grannar, bland arbetskamrater och ut i världen.

Därför bjuder vi in till en eftermiddag vi kallar "Inspiration till mission”. Vi vill inspirera till och möjliggöra för dig att få missionserfarenhet i eller utanför vårt land. Jag skulle vilja se dig där även om du nu inte vet vad du vill, jag skulle också vilja se dig med som kanske kan inspirera någon du tänker på att åka ut. Är du den Gud kallar till något nytt? Är det till dig Han viskar?

Låt Jesus få tillgång till ditt hjärta och tala till dig, det finns inget bättre. Anden vill leda oss till annorlunda sätt att leva, ett liv där vi gör skillnad. Låt hans röst nå djupt in i dig.

Bengt Axelsson
Pastor