MISSIONSHELG 16-17 OKTOBER

Lördag kl 16.00

Välkommen till en inspirerande samling där vi får en inblick i arbetet och upplevelserna på Mercyships, vi får höra berättelser om missionsresor samt mission på nära håll. Vi testar våra kunskaper i ett quiz och avslutar med en andakt. Servering. Anmäl dig här, senast tors 14/10 >>

 

Söndag kl 11.00

Under Missionsgudstjänsten får vi höra predikan av Mikael Albertsson och musik med Missionsbröderna. Vi får uppdateringar från våra utsända missionärer i form av filmhälsningar. Servering efter gudstjänsten.