FRAMTIDSTRO FÖR TYNNERED

Lördag 17 oktober kl 15.30-18.00 i Opalkyrkan, Västra Frölunda.

Hur bra känner vi vårt närområde? Hur mår människor nära oss? Vi vet att utsattheten är stor i Tynnered, behoven är många, speciellt bland barnen. Vad görs och vad kan vi göra tillsammans? Välkommen till en inspirerande eftermiddag och delta i tre olika workshops.

 

Räddningsmissionen startar Communityskola i Tynnered.

Milad Gorgees, Projektledare Räddningsmissionen

Hur ser det ut för barn och unga i Tynnered?

Torbjörn Lindkvist, Trygghetsvärd på Vättnedalsskolan & Beltron Mubiro, tidigare Trygghetsvärd på Frejaskolan.

Vad kan vi som kyrkor göra?

Erik Wickstrand, Pastor Opalkyrkan & Bengt Axelsson, Pastor Fiskebäckskyrkan

 

Arrangörer: Opalkyrkan, Fiskebäckskyrkan, Räddningsmissionen och Reningsborg.

Samlingarna arrangeras i enlighet med FHM rekommendationer i två separata lokaldelar i Opalkyrkan med egen ingång och toalett.