RENOVERING AV KÄLLAREN

Vi har tidigare renoverat delar av kyrkan och nu kvarstår källarplanet. Här har vi tagit fram förslag på hur det skulle kunna se ut. Beslut om renovering kommer att tas vid kommande årsmöte. Vid frågor om ritningarna kontakta styrelsen@fiskebackskyrkan.se alternativt ordförande Joakim Lindgren på 0708-29 98 90.