RENOVERING AV KÄLLAREN

Vi har tidigare renoverat delar av kyrkan och nu kvarstår källarplanet. Församlingen beslutade på senaste årsmötet att gå på styrelsens förslag, se nedan.