Home » Bengt Axelsson

Gudstjänst

Bengt Axelsson predikar Anchor Nattvard Mingelkaffe

Gudstjänst

Bengt Axelsson predikar och Maria Gustafsson, vår missionär i Tchad, besöker oss. Nattvard. Servering. OBS! Sommartid.