VÅR VISION

Vår vision är att med ledning av Guds Ord verka för att hålla samman och bygga upp de troende och för att ge vidare evangelium i vårt land och i andra länder.

Vi vill leva nära Jesus och nära människor med en bön och målsättning att ”Varje människa jag möter ska känna och förstå att hon är älskad av Gud.” Detta är grundat på Jesu egna ord i Joh 16:27 ”Fadern själv älskar er”. Denna hissnande kärleksförklaring förverkligade Jesus Kristus genom sitt liv här på jorden. Detta vill vi leva i och leva ut.

Tre viktiga ord till vägledning i alla våra relationer är:

ÄKTA – att vara samma rakt igenom, överallt. En äkta person är någon man kan lita på.

NÄRA – vi vill vara en välkomnande gemenskap där vi ser varandra och blir sedda.

HELIG – vi lever våra liv inför Gud, den Helige, i vördnad och respekt för Guds ord, varje människas liv och hela skapelsen. Vi har fått förlåtelse, därför förlåter också vi.