Home » Emelie Axelsson - Page 5

RETREATDAG

Retreatdag den 17 oktober En dag då du få ”dra dig tillbaka” i stillhet och lyssnande inför Gud. Här finns möjlighet att lägga alla krav och förväntningar åt sidan och få lyssna in Guds Ord och Jesu personliga tilltal i … Read More

Kvällsgudstjänster i höst

KVÄLLSMÖTEN I FISKEBÄCKSKYRKAN Under hösten kommer vi att vid fyra tillfällen ha gudstjänst kl 18.00 på söndagarna. Alla åldrar hälsas välkomna och inriktningen är mot äldre ungdomar. På mötena medverkar kyrkans ungavuxna och inbjudna talare. Vi avslutar kvällen med fika. … Read More