Home » Emelie Axelsson - Page 4

Ge det vidare!

Nu till helgen den 24 och 25 oktober är det missionshelg i Fiskebäckskyrkan! Temat är ”Ge det vidare”.   På lördag kl 18.00 är det cafékväll. En kväll som kommer handla om olika missionsprojekt i Göteborg, Sverige, världen. Olika talare … Read More

GUD hjärta GBG

Nu på lördag den 17 oktober är det GUD hjärta GBG i Smyrnakyrkan kl 19, en ekumenisk ungdomsgudstjänst. Vi åker buss ihop in till stan! Mer info på Instagram – ungifiskebackskyrkan.  

Bibelsamtal under hösten

BIBELSAMTAL Fyra onsdagskvällar då vi samlas kring Bibeln – Guds ord. Under träffarna söker vi tillsammans vägledning i att läsa och leva med Bibeln som Guds tilltal. Vi kommer att reflektera över bibelsyn och bönen. Rubriker: – 7 oktober. Bibeln … Read More