Bibelsamtal under våren

Bibelsamtal

 

Samtalskvällar då vi på ett enkelt sätt är tillsammans inför Guds Ord.

Utifrån bibeltexter samtalar vi dessa tre kvällar om att dela/sprida/ge tron vidare.

Vår bön är att fler människor över hela vår värld ska lära känna och följa Jesus. Vi vill lära oss att dela med oss!

 

Vårens datum är:

24 februari – Från Jerusalem till jordens yttersta gräns (Apg 1:1-11 – läs gärna hela Apg)

9 mars – Hela evangeliet till hela människan (1 Mos 1-3 och 2 Kor 5:11-21)

6 april – En annan sorts rikedom. Hur blir vi rika inför Gud? (Matt 6:19-34 och Fil 2:1-18)