Blåögd eller Misstänksam…

Vad är din spontana reaktion när din vän berättar sin upplevelse av Gud?

          Går du in med fascination och tacksamhet över att Gud blivit verklig för din vän?

          Eller fylls du av avundsjuka över att du också vill vara med om det?

          Eller kan du inte tro på det förrän du själv får uppleva det?

På söndag utgår predikan från texten om Tomas som inte kunde tro att Jesus visat sig uppstånden. Han sa att han behövde känna med sina fingrar i spikhålen på Jesus för att tro.

Visst är det gott att berättelsen om Tomas finns i Bibeln!

Vi är olika i vårt sätt att närma oss Gud och Hans verk men som församling kan vi hjälpa varandra med attityden. Vill du vara lyhörd?

 Läs gärna som förberedelse inför söndagens gudstjänst Joh 20:19-29

Frid! / Martin Klemetz