Pastorn har ordet

Nåd är ett av den kristna trons storord. Nåd är svårfångad, ologisk och helt överväldigande.
Ska man förklara den är den juridiska tolkningen lättast att förstå. Att frikännas trots att man egentligen är skyldig. Men allt det där andra – det som har med ovillkorlig kärlek, kravlöshet att göra, det är svårare.
När förbrytaren på korset bredvid Jesus säger tänk på mig, svarar Jesus:
”Redan idag ska du vara med mig i paradiset”. Då står vi där förvånade och förundrade inför nåden.
Att förklara nåden är nog svårt men vi kan samla på erfarenheter.
Sanning är ett annat storord. Det har skrivits massor om sanningen sedan Pilatus ställde frågan till Jesus: ”Vad är sanningen?” Hur lever vi i sanningen? Jag tror att sanningen är något vi upptäcker.
I Joh. 1:17 står det att nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus.
Ha en bra dag – lev i nåden och i sanningen!
Bengt Axelsson