Välkommen till vår gemensamma Vinterkonferens, i Missionskyrkan!

I år samlas vi under temat ”Jesus för världen”.

Vi lever i en omvälvande tid och på fredagens café kl 19.00 kommer vi att få lyssna till hoppfulla tecken från Kongo och Syrien. Reningsborg kommer också att inspirera till hur vi kan få vara med och göra skillnad i vårt eget område.

På lördagen blir det ett storsatsning för barnen! Det börjar med stor gemensam barnkörövning och därefter härligt barnmöte med Andreas Tärnvind och husbandet. Vår egen söndagsskola har ju inte börjat ännu, så sprid gärna detta till barn och barnbarn! För tider, se bilden nedan.

Kl 17.15 lördag samlas vi ALLA som kan och går i ett fackeltåg till St.Gabriels Kyrka för att där samlas till bön för världen tillsammans med Ortodoxa kyrkan, Katolska kyrkan, Svenska kyrkan och alla frikyrkorna i Väster kl 18.00. Detta blir ett tillfälle att tillsammans be och få visa på det som förenar oss – ATT FÖLJA JESUS OCH BE FÖR VÅR VÄRLD I JESU NAMN.

Ungdomsmöte på lördag kl 21.00 under temat Världens Ljus” och nattcafé.

På söndagen är det kvällsmöte kl 18.00 – en kväll inför Guds ansikte. Mats Särnholm predikar om Tillbedjan och Beochle kommer att sjunga.