Guds ord vann spridning

Guds ord vann spridning
Så står det i Apg. 6:7 när Lukas ska beskriva det som händer i Jerusalem efter Jesu död, uppståndelse och himmelsfärd. Det står inte att pastorn hade framgång inte att församlingen hade det utan Guds ord. Guds ord fortsatte att sprida sig och tillväxa. Apg. 12:24. Låt oss hjälpa varandra att öppna oss för Ordet, att ta in det. Att läsa bibeln har en avgörande betydelse för våra liv, det är själva näringen för det nya liv som Gud skapar i oss.
Ni är ju födda på nytt, inte ur en förgänglig sådd utan ur en oförgänglig, Guds levande och bestående ord.1 Petr 1:23
Under våren vill vi uppmuntra varandra till bibelbruk och böneliv.

Välkommen till Årshögtid på söndag kl 11,00

Hälsningar

Bengt Axelsson