Pastorn har ordet

På söndag är det första söndagen i fastan med rubriken ”Prövningens stund”. Jesus sätts på prov av djävulen, vi läser om det i Matt 4:1-11 och Mark 1:12-13. Också vi möter prövningar i våra liv. Stora och små. Och när vi gör det är det gott att påminna sig om att vi inte möter dem ensamma. Jesus har prövats precis som vi och han delar våra prövningar.

 ”Vilken vän vi har i Jesus, trofast, kärleksfull och god. När vi frestas, när vi prövas, vill han ge oss kraft och mod. Ofta tyngs vi ner av oro, glömmer att vi har en vän som har lovat vara med oss, hjälpa om och om igen. Ps 48

Varmt välkomna på söndagens Gudstjänst

Bengt Axelsson